Представяне

„Англинк“ ЕООД

„Англинк“ е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик и управител Екатерина Йорданова Абаджиева и с предмет на дейност обучение, организиране на курсове и семинари, преводачески услуги, организиране на детски партита, консултантски услуги, издателска дейност, реклама, търговия на едро и дребно, внос и износ и всяка друга, незабранена от закона дейност.

То е резултат от дългогодишен стаж в сферата на образованието, интензивна работа в преводаческата сфера, периодични дейности в туризма, международните осиновявания и благотворителността, дълготрайни работни отношения с доказани професионалисти, изграждащи приятелства с необикновени личности, вълнуващ и трансформиращ жизнен опит.

k_abadj2

Екатерина Йорданова Абаджиева ─ кратка биография

 • От февруари 2004 до момента: преводач и учител по английски на свободна практика: писмени и устни преводи и редактиране на текстовe в различни области, някои от които: бизнес, социални науки, право, образование, техника и технологии, биология, химия, география, туризъм, медицина, дентална медицина, опазване на околната среда, научна фантастика и др.; курсове по общ английски, бизнес английски, за получаване на сертификат, подготовка за зрелостен изпит; обучение по групи и индивидуално; обучение в дома на ученика, фирмено обучение в офис на фирмата и в моя собствен офис, обучение по Скайп; преподаване на български език на чужденци през английски.
 • От август 2001 до февруари 2004: Център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” към МОН, София: главен експерт и преводач: устен и писмен превод на документи, договори, ръководства, отчети и служебна кореспонденция; симултанен и консекутивен превод на конференции, семинари, лекции, международни срещи, учебни визити, обмен на опит и преговори.
 • От октомври 1999 до юли 2001: АВО-3, София: преподавател по английски: преподаване на английски на различни нива и възрастови групи; участие в пробни изпити; подготовка на изпитни материали; участие в процеса по акредитация на центъра, проведен от Оптима.
 • От февруари 1998 до август 1999: Национална природоматематическа гимназия, София: учител по английски: преподаване на английски на ученици от горния курс; участие в изпити за кандидатстване в гимназията.
 • От май 1991 до декември 1998: Издателство “Верен”, София: преводач: превод на книги; консекутивен и симултантен превод.
 • От март 1987 до декември 1990: Софийски университет “Климент Охридски”: преподавател по английски: Биологически факултет, специалности биотехнология и биология: обучение и разработване на учебни материали за гореспоменатите специалности; съавтор на учебник по английски за биотехнолози; провеждане на изпити.
 • От октомври 1984 до март 1987: Читалище “Г. С. Раковски”, София: преподавател по английски: обучение на ученици в детска английска забавачка и водене на курсове за деца и възрастни.
 • От ноември 1982 до септември 1984: Завод за кондензатори, Кюстендил: преводач: писмен превод на специализирана литература и устен превод на преговори и срещи.
 • От ноември 1979 до август 1982: Математическа и политехническа гимназии, гр. Кюстендил: учител по английски: преподаване на английски в горен курс и в паралелки с разширено изучаване на езика; класно ръководство.
 • От януари 1974 до октомври 1976: Дирекция “Туристическа информация” към Комитета за отдих и туризъм, Кюстендил: информатор и екскурзовод: обслужване на чуждестранни туристи и туристически групи.
 • От 1975 до 1979: Софийски университет “Климент Охридски”: специалност английска филология, магистърска степен
 • От 1968 до 1973: 114 гимназия с преподаване на английски език, София
 • Родена: 7 март 1955 г.

Квалификационни курсове:

 • 1981: Нови методи във висшето образование.
 • 1987: Методология на преподаването във висшето образование.
 • 1999-2001: Планиране и управление на учебния процес.
 • 2001-2003: Усъвършенстване качеството и управлението на обучението във висшите училища.

Работен екип

Уеб дизайн: Владимир Николов
Сътрудник: Мая Димова